Наша місія та цінності

Комунальний заклад «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради діє у відповідності  до ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.08.2018 № 568 «Про ліцензування освітніх закладів області у сфері дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти». Орієнтовна кількість 1-4 класів – 4; дошкільних груп – 6. Інтернат , чергових груп – 4. Ліцензований обсяг (максимальна кількість осіб, що можуть навчатися одночасно, або проектна потужність) – 150 осіб.

Місія закладу: створення сприятливого освітньо-виховного простору з метою формування життєвих компетентностей учнів, підготовки їх до відповідної практичної діяльності та самостійного життя в сучасних суспільно-економічних умовах. 

Головною метою закладу є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

Головними завданнями  комунального закладу «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради є: 

  1. здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, дошкільної та початкової освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру;
  2. забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей із складними порушеннями з урахуванням їх здоров’я, особливостей  психофізичного розвитку;
  3. соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в суспільство;
  4. проведення корекційно-розвиткової роботи;
  5. надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;
  6. надання консультації батькам або іншим законним представникам, які виховують дітей із складними порушеннями, з метою обов’язкового залучення їх до освітнього процесу.

“Модель” випускника комунального закладу «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради – це особистість, у якої сформовані компетентності відповідно до вимог Державного стандарту  початкової освіти та Типових освітніх програм. 

У закладі навчання відбувається українською мовою. 

 Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання у режимі 5-денного навчального тижня  і цілодобовим перебуванням в інтернаті та чергових групах (у вихідні та святкові дні).

До закладу  зараховуються діти зі складними порушеннями розвитку, а саме:

  • діти з порушеннями інтелектуального розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;
  • діти з розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення або порушеннями інтелектуального розвитку;
  • діти із синдромом Дауна;
  • діти з іншими складними порушеннями розвитку.