Рівненський навчально-реабілітаційний центр в м. Рівне Рівненської обласної ради

це шанс на краще майбутнє для кожної дитини із особливими потребами.

Наша місія

Про Нас

Директор – Ярмошевич Алла Євгенівна, 1963 року народження, освіта вища,  закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, за спеціальністю психологія та дошкільна педагогіка та здобула другу вищу освіту в Кам’янець-Подільському  Національному університеті ім. І. Огієнка зі спеціальності «Корекційна та соціальна педагогіка та психологія». Загальний стаж педагогічної роботи складає 32 роки, на посаді директора закладу – з 2002 року. 

Центр є багатопрофільним, зокрема:

 • для дітей з розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями розвитку;
 • для дітей з розладами спектру аутизму у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку;
 • для дітей із синдромом Дауна;
 • іншими складними порушеннями розвитку.

Заснований в 1979 році. З 2013 року функціонує, як навчально-реабілітаційний центр.        Кількісний склад колективу – 96          Педагогічний контингент – 44 Учителів  – 13                                               Вихователів – 19 Практичних психологів -1                      Соціальних педагогів – 1 Педагог-організатор -1 Спеціаліст вищої  категорії – 30           Спеціаліст І категорії –  4 Спеціаліст ІІ категорії – 4                       Спеціаліст – 6  Вихователь-методист -6                           Вчитель-методист – 5 Нагороджено знаком «Відмінник освіти України» – 2 Обслуговуючий персонал – 52 Методичні об¢єднання : методичне об’єднання вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів; методичне об¢єднання вихователів; методичне об¢єднання вихователів початкової школи; методичне об¢єднання вчителів початкової школи. Дитячий контингент : 121 Дошкільні групи – 6 (71 вихованець), початкова школа- 7 класів (50 учнів). Реалізація програм з виховання: впроваджуємо програму «Нова українська школа» у поступі до цінностей, програму національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020-2025 роки. Гурткова робота: працює два гуртки для учнів з паперопластики, на базі закладу проводяться заняття для дітей дошкільного віку з художньо-естетичного напрямку працівником Рівненського Палацу дітей та молоді.         Матеріально-технічна база  закладу: У навчально-реабілітаційному центрі обладнано кабінети психолога, вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів, сенсорну кімнату, студію арт-терапії та образотворчого мистецтва, музичну залу, спортивну кімнату, найпростіше  укриття. Функціонує 6 дошкільних груп та 7 навчальних класів. На базі закладу працює пансіон та чергова група. Медична частина має відповідну матеріальну базу: медичний блок, куди входять фізіотерапевтичний та маніпуляційні кабінети, оснащені необхідним медичним обладнанням та медикаментами; одна палата для хворих дітей; кабінет натуропатії, де проводиться фіто-профілактика, аромотерапія та лікування медом. Мережа Інтернет, швидкість :  Nashnet ,100 Мбіт/с.

НАША МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ

Цінності Центру. Здоров’я та безпека дитини; створення комфортного середовища; мотивація до навчання; інформаційно-комунікаційна компетентність; мовленнєва компетентність; математична компетентність; уміння вчитися впродовж життя, соціальна компетентність.

Місія Центру. Надаємо можливість дітям із складними порушеннями розвитку розвинути їх здібності, набути побутових і соціальних навичок для максимальної інтеграції у життя суспільства.

Візія Центру. Створюємо безпечне освітнє середовище, в якому кожна дитина незалежно від особливих потреб, статі, соціального статусу чи інших ознак зможе комфортно навчатися.

Стратегічні цілі діяльності Центру.
Створення сучасного безпечного і здорового освітнього середовища Центру.
Створення системи прозорості та інформаційної відкритості.
Створення психологічно комфортного середовища в Центрі.
У закладі навчання відбувається українською мовою.
Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання у режимі 5-денного навчального тижня і цілодобовим перебуванням в пансіоні і черговій групі.

  Розклад уроків у закладі

  Навчально-реабілітаційний центр в м. Рівне Рівненської обласної ради працює в режимі п’ятиденного навчального тижня. В 2022-2023 навчальному році працює шість дошкільних груп (2 групи для дітей 5-го року життя; 1 група для дітей 6-го року життя; 3 групи для дітей 7-го року життя) та сім класів початкової школи (1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 4-А, 4-Б).

  Як допомогти?

  Банківський переказ

  Банківські реквізити ​для надання благодійної допомоги:
  IBAN UA098201720344230005000034189 ДКСУ м. Київ МФО 820172 ЕДРПО 21081273

  Подяка
  Стати Волонтером

         Питання залучення волонтерів у роботу Навчально-реабілітаційного центру в м.Рівне є актуальним, оскільки різноманітність напрямів, форм і методів волонтерської діяльності відкриває широкі перспективи для активізації духовного, інтелектуального та культурного потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу. Волонтери важливі для Центру, тому що вони працюють безкорисливо, показуючи цим суспільству, що в житті є речі більш цінні ніж отримання матеріальної винагороди. Волонтерство має унікальну місію та спрямоване на допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу у досягненні благополуччя та розвитку Центру.
            Залучення волонтерів здійснюється за різними напрямками та формами: 1) спрямовані на пошуки додаткових матеріальних ресурсів: організація зборів коштів для проведення заходів серед вихованців та учнів Центру; організація та проведення благодійних аукціонів; організація та проведення збору продуктів харчування, одягу, засобів гігієни для дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей; організація та проведення виставок-продажів виробів, виготовлених дітьми з особливими освітніми потребами (збір пожертв через скриньки; вуличні акції; благодійні концерти, заходи; аукціони; виставки-продажі; розсилка листів); 2) спрямовані на пошуки додаткових людських ресурсів: залучення спонсорів до реалізації проектів та програм (в газетах, на інформаційних дошках, транспорті; фестиваль волонтерських загонів; «круглий стіл» «Шляхи та перспективи розвит­ку волонтерського руху в Центрі»; презентації волонтерів, сценаріїв кращих заходів; участь у науково‑практичних конференціях; участь в акціях та проектах благодійних фондів; 4) спрямовані на підвищення якості освіти: робота щодо профілактики соціально-негативних явищ у підлітковому середовищі (проведення соціально- досвіду роботи волонтерів; рекламно‑інформаційні компанії; фотозвіти та відеозвіти волонтерів); 3) спрямовані на пошуки інформаційних ресурсів: семінари‑практикуми; методичні рекомендації; розповсюдження інформації про необхідність надання допомоги; публікація статей щодо узагальнення досвіду роботи просвітницьких тренінгів, курсів, семінарів, тематичних дискотек з дітьми); організація педагогічної допомоги не встигаючим учням Центру (репетиторство та індивідуальні заняття); допомога у розробці та реалізації проектів і програм (участь в акціях, підготовка та реалізація культурно-масових заходів і дозвіллєвих програм, допомога у розробці соціальних проектів); організація роботи з правової освіти дітей (проведення соціально-правових тренінгів серед школярів Центру); робота щодо пропаганди здорового способу життя (проведення просвітницьких тренінгів і тематичних виступів агітбригади волонтерського загону); проведення соціологічних досліджень та опитувань; соціально-педагогічний патронаж «дітей групи ризику».

  Контакти

  Олександра Олеся 16 Рівне, 33010

  +38 0362 641-150
  ronrc.rv@gmail.com