Інформаційна ​прозорість та відкритість закладу

Стратегія-розвитку-НРЦ-в-м.-Рівне-на-2022-2025  ​ЗАПОБІГАННЯ-І-ПРОТИДІЯ-БУЛІНГУ -1 частина  ​​ЗАПОБІГАННЯ-І-ПРОТИДІЯ-БУЛІНГУ -2 частина  ​Розклад-дзвінків-на-2023-2024 н.р.  ​Структура-2023-2024-н.р.  ​Фактична-кількість-осіб-які-
навчаються-у-закладі-освіти
 ​Розклад-навчальних-занять-на-2022-2023-н.р  ​​Наказ про створення атестаційної комісії  ​Кадровий-склад-закладу-освіти-згідно-
з-ліцензійними-умовами
 ​Матеріально-технічне-забезпечення  ​Мова-освітнього-процесу  ​Навчальний-план-на-2023-2024-н.р.  ​Освітній_процес_на_період_карантину_2020  ​Освітня-програма-на-2023-2024 н.р Положення про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу
звіт директора за 2023 рік Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти
Додаток до Положення про дошкільний підрозділ Ліцензії на провадження освітньої діяльності Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,
які навчаються у закладі освіти
Структура та органи управління Центром Додаток до протоколу засідання
атестаційної комісії
Протокол засідання атестаційної комісії  ​Умови-доступності-закладу-освіти-
для-навчання-
осіб-з-особливими-освітніми-потребами
 ​Перелік-додаткових-освітніх-та-інших-послуг  ​План-методичної-ради-на-2023-2024-н.р.  ​Правила-прийому-до-закладу-освіти  ​Режим-роботи-Центру-на-2023-2024  ​Річний-звіт-про-діяльність-закладу-освіти Графік-проходження-педагогічними-працівниками-
курсів-підвищення-кваліфікації-в-2024-році
 ​Статут-НРЦ-в-м.-Рівне-2022  ​Наявність-вакантних-посад  ​Інформаційна-база-потенційних-
обєктів-енергосервісу
 ​Переведення-учнів  ​Положення-про-дошкільний-підрозділ  ​Положення-про-пансіон  ​Положення-про-групу-подовженого-дня  ​Положення-про-реабілітаційне-відділення Зарахування до першого класу.